راهنمای اساسینز کرید 3- قسمت چهارم

– یکی از نکات جالبی که می توان درباره Assassin’s Creed III به آن اشاره کرد، این است که قهرمان بازی می تواند به شکلی بسیار خوب از محیط اطرافش استفاد..

راهنمای اساسینز کرید 3- قسمت چهارم
راهنمای اساسینز کرید 3- قسمت چهارم - بازی من

یکی از نکات جالبی که می توان درباره Assassin’s Creed III به آن اشاره کرد، این است که قهرمان بازی می تواند به شکلی بسیار خوب از محیط اطرافش استفاده کند. شرایط آب و هوا در بازی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و طبیعت در پیشبرد بازی کمک زیادی به بازیکنان خواهند کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: