آموزش تکنیک گل زدن آکروباتیک پی اس 19

– آموزش ئو تا از مهارت های اسان و کاربردی پی اس 19 یعنی قیچی برگردون و bicycle kick در تمام کنسول ها..

آموزش تکنیک گل زدن آکروباتیک  پی اس 19
آموزش تکنیک گل زدن آکروباتیک پی اس 19 - دنیای گیم

آموزش ئو تا از مهارت های اسان و کاربردی پی اس 19 یعنی قیچی برگردون و bicycle kick در تمام کنسول ها

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: