ترانه کودکانه فارسی دینگ دینگ دنگ

– با دیدن این فیلم این ترانه زیبای فارسی کودکانه را به راحتی به کودکان خود آموزش دهید دینگ دینگ دنگ دنگ دینگ دینگ دنگ ساعت هی می زنه زنگ (2) ..

ترانه کودکانه فارسی  دینگ دینگ دنگ
ترانه کودکانه فارسی دینگ دینگ دنگ - کارتون

با دیدن این فیلم این ترانه زیبای فارسی کودکانه را به راحتی به کودکان خود آموزش دهید
دینگ دینگ دنگ دنگ دینگ دینگ دنگ

ساعت هی می زنه زنگ (2)
آفتاب دراومد پاشو خورشید می گه بیدار شو
دینگ دینگ دنگ دنگ دینگ دینگ دنگ
ساعت هی می زنه زنگ (2)
آفتاب دراومد پاشو خورشید می گه بیدار شو

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: