آرزوی سلامتی ادموند بزیک و مهدی ترابی برای مهرداد میناوند

– پس از وخیم شدن حال مهرداد میناوند اهالی فوتبال برای او به شکل های مختلف پیام می گذارند و آرزوی سلامتی می کنند. ادموند بزیک پیشکسوت سرخ ها..

آرزوی سلامتی ادموند بزیک و مهدی ترابی برای مهرداد میناوند
آرزوی سلامتی ادموند بزیک و مهدی ترابی برای مهرداد میناوند - خبرگزاری پارس فوتبال

پس از وخیم شدن حال مهرداد میناوند اهالی فوتبال برای او به شکل های مختلف پیام می گذارند و آرزوی سلامتی می کنند. ادموند بزیک پیشکسوت سرخ ها و مهدی ترابی ستاره پیشین پرسپولیس نیز چنین کرده اند هر کدام با پیام های جداگانه برای میناوند آرزوی سلامتی کرده اند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: