سنگ تمام عادل فردوسی پور برای علی انصاریان

– علی انصاریان ، مدتی است به علت بیماری کرونا در بیمارستان بستری است. عادل فردوسی پور ، یک آیتم ویژه را برای انصاریان در برنامه فوتبال 120 ک..

سنگ تمام عادل فردوسی پور برای علی انصاریان
سنگ تمام عادل فردوسی پور برای علی انصاریان - خبرگزاری پارس فوتبال

علی انصاریان ، مدتی است به علت بیماری کرونا در بیمارستان بستری است. عادل فردوسی پور ، یک آیتم ویژه را برای انصاریان در برنامه فوتبال 120 کار کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: