رضا ارمندپیشه سومین اجرای قسمت دوم - نیمه نهایی - عصر جدید - 24 تیر 1398

– رضا آرمند پیشه آخرین اجرا را در دومین مرحله نیمه نهایی در عصر جدید به نمایش گذاشت. او به پاس احترام به مادر قطعه عاشقتم را اجرا کرد که اغر..

رضا ارمندپیشه سومین اجرای قسمت دوم - نیمه نهایی - عصر جدید - 24 تیر 1398
رضا ارمندپیشه سومین اجرای قسمت دوم - نیمه نهایی - عصر جدید - 24 تیر 1398 - مسابقه عصر جدید

رضا آرمند پیشه آخرین اجرا را در دومین مرحله نیمه نهایی در عصر جدید به نمایش گذاشت. او به پاس احترام به مادر قطعه عاشقتم را اجرا کرد که اغراق بسیار در کارش موج میخورد. البته داوران به احترام به حضور مادر او در روی صحنه چهار رای سفید دادند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: