تصاویر تاسف بار در فوتبال ایران ؛ وقتی جشن صعود تبدیل به کرونا مهمانی شد

– تصاویر عجیب از جشن صعود تیم آلومینیوم اراک که با حضور تماشاگران انجام می شود و پروتکل های بهداشتی در آن رعایت نمی شود و از فاصله اجتماعی ..

تصاویر تاسف بار در فوتبال ایران ؛ وقتی جشن صعود تبدیل به کرونا مهمانی شد
تصاویر تاسف بار در فوتبال ایران ؛ وقتی جشن صعود تبدیل به کرونا مهمانی شد - خبرگزاری پارس فوتبال

تصاویر عجیب از جشن صعود تیم آلومینیوم اراک که با حضور تماشاگران انجام می شود و پروتکل های بهداشتی در آن رعایت نمی شود و از فاصله اجتماعی هم خبری نیست

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: