آموزش فسنجان بسیار خوشمزه و جا افتاده با مرغ

– یکی از خورش (خورشت)های اصیل ایرانی خورشت فسنجان است که با گردوی چرخ کرده تهیه میشود. در خورشت فسنجان، مرغ (یا اردک و گاهی گوشت قلقلی) با گر..

آموزش فسنجان بسیار خوشمزه و جا افتاده با مرغ
آموزش فسنجان بسیار خوشمزه و جا افتاده با مرغ - خانم هنرمند

یکی از خورش (خورشت)های اصیل ایرانی خورشت فسنجان است که با گردوی چرخ کرده تهیه میشود. در خورشت فسنجان، مرغ (یا اردک و گاهی گوشت قلقلی) با گردو و رب انار پخته

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: