اولین واکنش ظریف به تحریم شدنش از سوی آمریکا

– افتخار می کنم به خاطر مردم کشورم تحریم شدم... اولین واکنش ظریف به تحریم شدنش از سوی آمریکا..

اولین واکنش ظریف به تحریم شدنش از سوی آمریکا
اولین واکنش ظریف به تحریم شدنش از سوی آمریکا - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

افتخار می کنم به خاطر مردم کشورم تحریم شدم

اولین واکنش ظریف به تحریم شدنش از سوی آمریکا

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: