مصاحبه ی جدید با محسن افشانی از اخرین سفرش

– محسن افشانی بازیگر جوانمان که این روز ها حسابی خبر ساز شده است و آخرین سفرش به خارج از کشور برایش دردسرساز شد در مصاحبه ی جدیدش صحبت های..

مصاحبه ی جدید با محسن افشانی از اخرین سفرش
مصاحبه ی جدید با محسن افشانی از اخرین سفرش - دی اف موب

محسن افشانی بازیگر جوانمان که این روز ها حسابی خبر ساز شده است و آخرین سفرش به خارج از کشور برایش دردسرساز شد در مصاحبه ی جدیدش صحبت هایی را در این مورد بیان کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: