فیلم جن گیری مردی در مترو

– در این ویدیو که بیش از یک میلیون بار دیده شده است مردی با لباسی متفاوت دیده می شود که در حال جن گیری در متروی شلوغ است. مسافران گفته اند ک..

فیلم جن گیری مردی در مترو
فیلم جن گیری مردی در مترو - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

در این ویدیو که بیش از یک میلیون بار دیده شده است مردی با لباسی متفاوت دیده می شود که در حال جن گیری در متروی شلوغ است. مسافران گفته اند که مرد کار جن گیری را زمانی شروع کرد که زنی در کنارش شروع به فریاد زدن کرد و گفت: شیطان! شیطان!
به گفته مسافران مرد فریاد می زده: به نام عیسی مسیح، برو! او را ترک کن!
زن هم که انگار موافق ایده تسخیر شدنش بود در ادامه حرف های مرد گفت: بله برو بیرون! برو بیرون! و بعد گفت: مسیح می تواند من را از گناهانم رها کند

اما بعد زن نسبت به مرد جن گیری کننده رویه تهاجمی در پیش گرفت و با چتر به او حمله کرد. مرد که گیج شده بود قبل از اینکه محل را ترک کند رو به زن گفت: تو را می بخشم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: