سیم کارت های سرپرست خانوار برای وام یک میلیونی یارانه

– اخبار ساعت 19:00 - ارسال رایگان سیم کارت های سرپرست خانوار سرپرستان خانوار تا روز یکشنبه 7 اردیبهشت فرصت دارند فقط کد ملی خود را با شماره ت..

سیم کارت های سرپرست خانوار برای وام یک میلیونی یارانه
سیم کارت های سرپرست خانوار برای وام یک میلیونی یارانه - مجله ویمگز

اخبار ساعت 19:00 - ارسال رایگان سیم کارت های سرپرست خانوار

سرپرستان خانوار تا روز یکشنبه 7 اردیبهشت فرصت دارند فقط کد ملی خود را با شماره تلفن همراه اصلی خود به وزارت رفاه (6369) پیامک کنند. سرپرستان بعد از ارسال کد ملی به *شماره 6369 پیامک** با عنوان عملیات با موفقیت انجام شد را دریافت می کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: