ساطوری کردن زن جوان در خیابان

– در خیابانی در چین زنی مشغول موتورسواری است که یک مرد با دوچرخه به او نزدیک شده و باعث زمین خوردنش از روی موتورسیکلت می شود. این مرد سپس با..

در خیابانی در چین زنی مشغول موتورسواری است که یک مرد با دوچرخه به او نزدیک شده و باعث زمین خوردنش از روی موتورسیکلت می شود. این مرد سپس با ساطور به زن حمله کرده و جراحات شدیدی به بدن او وارد می کند. انگیزه او از این اقدام وحشیانه هنوز مشخص نیست. زن جوان اکنون در بیمارستان و تحت عمل جراحی با 15 جراح است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: