افشاگری پیشکسوت پرسپولیس درباره علت اصلی کرونا گرفتن مهرداد میناوند

– بهنام ابوالقاسم پور ، پیشکسوت پرسپولیس گفت: شاید میناوند به خاطر رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی به کرونا مبتلا شده باشد. در پارس فوتب..

افشاگری پیشکسوت پرسپولیس درباره علت اصلی کرونا گرفتن مهرداد میناوند
افشاگری پیشکسوت پرسپولیس درباره علت اصلی کرونا گرفتن مهرداد میناوند - خبرگزاری پارس فوتبال

بهنام ابوالقاسم پور ، پیشکسوت پرسپولیس گفت: شاید میناوند به خاطر رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی به کرونا مبتلا شده باشد

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: