شکایت همسر وحید مرادی از سازندگان فیلم شنای پروانه

– شهرداری، امیر قلعه نویی و علی پروین به شوهرم پیشنهاد کار داده بودند که قبول نکرد/وحید یک پهلوان واقعی ناموس پرست بود شهرداری، امیر قلعه ..

شکایت همسر وحید مرادی از سازندگان فیلم شنای پروانه
شکایت همسر وحید مرادی از سازندگان فیلم شنای پروانه - فیلم و سینما(هنر هفتم)

شهرداری، امیر قلعه نویی و علی پروین به شوهرم پیشنهاد کار داده بودند که قبول نکرد/وحید یک پهلوان واقعی ناموس پرست بود
شهرداری، امیر قلعه نویی و علی پروین به شوهرم پیشنهاد کار داده بودند که قبول نکرد/وحید یک پهلوان واقعی ناموس پرست بود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: