آموزش بافت پاپوش دو رنگ با قلاب بسیار زیبا

– بافت پاپوش نوزاد را با 24 دانه آبی شروع می کنیم و 24 خط رکن یا بافت ابری (همه رج از زیر) می بافیم. به عبارتی 48 رج که 24 خط رکن شود. سپس 12 دانه از..

آموزش بافت پاپوش دو رنگ با قلاب بسیار زیبا
آموزش بافت پاپوش دو رنگ با قلاب بسیار زیبا - خانم هنرمند

بافت پاپوش نوزاد را با 24 دانه آبی شروع می کنیم و 24 خط رکن یا بافت ابری (همه رج از زیر) می بافیم.

به عبارتی 48 رج که 24 خط رکن شود.

سپس 12 دانه از ابتدای کار را کور کرده و رنگ کاموا را عوض می کینم.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

با رنگ سفید 4 رج ساده یک رج از رو یک رج از زیر و سپس با رنگ آبی 4 رج همه از زیر می بافیم.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

و به همین ترتیب یک در میان رنگها را عوض کرده و ادامه میدهیم، تا خطوط آبی 5 تا 7 عدد شود.

در اینجا 6 خط شده است.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

اگر کاموای شما کمی ضخیم است می توانید خطوط سفید را 2 رج ببافید.

برای کامواهای نازک حتما 4 رج بافته شود.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

بافتنی را در اینجا کور می کنیم، بعد از اتمام این مرحله باید شکلی شبیه به تصویر زیر داشته باشید.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

آموزش بافت پاپوش بچه گانه

آموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

کار را مانند تصویر پائین میدوزیم.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

آموزش بافت پاپوش دخترانه

آموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

مانند تصویر زیر دو طرف قسمت راه راه کار را جمع کرده، دوخته و زیر پاپوش (کف پا) را هم می دوزیم.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

آموزش بافت پاپوش پسرانه

آموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

آموزش بافت پاپوش با میل

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میلآموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

آموزش بافت پاپوش بچگانه

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میلآموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

در انتها لبه های آزاد دور مچ پا را به بیرون بر میگردانیم.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

حالا یک منگوله درست کرده و روی کفش را با منگوله تزیین می کنیمروش درست کردن منگوله کوچک
نخ را چندین بار دور چنگال بپیجید.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

نخی را از قسمت وسط چنگال و زیر دسته نخ ها رد کرده و گره بنید.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

نخ ها را از چنگال بیرون بکشید.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه با میل

قسمت دولای نخ های دو طرف را بچینید فرم داده و مرتب کنید.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل

امیدوارم نی نی نازتون با پوشیدن این پاپوشها پاهاش گرم بشه و حسابی دلبری کنه، موفق باشین

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: