اتهام سنگین امید عالیشاه به رقبا: بعضی ها کرونا نمایی می کردند

– امید عالیشاه، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: من نمی خواهم به بعضی از تیم ها جسارت کنم اما من فکر می کنم سازمان لیگ باید یک آزمایشگاه خاص..

اتهام سنگین امید عالیشاه به رقبا: بعضی ها کرونا نمایی می کردند
اتهام سنگین امید عالیشاه به رقبا: بعضی ها کرونا نمایی می کردند - خبرگزاری پارس فوتبال

امید عالیشاه، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: من نمی خواهم به بعضی از تیم ها جسارت کنم اما من فکر می کنم سازمان لیگ باید یک آزمایشگاه خاصی را انتخاب می کرد و تمامی تیم ها در آن جا آزمایش می دادند، مطمئنا این اتفاقات نمی افتاد.

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: