اهنگ کودکانه بابابزرگ چه پیره خیلی خوبه

– بابابزرگ چه پیره الهی هیچ وقت نمیره عینک داره با عصا قصه می گه با ادا خوشحاله مثل بنده با ریش سفیدش می خنده دست می کنه تو سینی به من می ده ..

اهنگ کودکانه بابابزرگ چه پیره  خیلی خوبه
اهنگ کودکانه بابابزرگ چه پیره خیلی خوبه - هر چی بخوای

بابابزرگ چه پیره
الهی هیچ وقت نمیره
عینک داره با عصا
قصه می گه با ادا
خوشحاله مثل بنده
با ریش سفیدش می خنده
دست می کنه تو سینی
به من می ده شیرینی
خوشحاله مثل بنده
با ریش سفیدش می خنده
مارو دنبال کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: