خیاطی - آموزش دوخت فارسی بر

– سیما جندقی

سیما جندقی
خیاطی - آموزش دوخت فارسی بر
- آموزشی
- فارسی بر کردن دوخت, نحوه دوخت فارسی بر, دوخت فارسی بر, همیارمد, سپیده معدنی
- شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۳

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: