آخرین وضعیت مهرداد میناوند و علی انصاریان

– در بخش خبری ساعت 19 شبکه سه ، دکتر هاشمیان از آخرین وضعیت مهرداد میناوند و علی انصاریان ، صحبت کرد و از رو به بهبود بودن این دو اسطوره خبر ..

آخرین وضعیت مهرداد میناوند و علی انصاریان
آخرین وضعیت مهرداد میناوند و علی انصاریان - خبرگزاری پارس فوتبال

در بخش خبری ساعت 19 شبکه سه ، دکتر هاشمیان از آخرین وضعیت مهرداد میناوند و علی انصاریان ، صحبت کرد و از رو به بهبود بودن این دو اسطوره خبر داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: