آموزش مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی - اسماعیل ثنایی - جلسه شش

– دانشکده مهندسی برق - آموزش حرفه ای درس مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی - مدرس : دکتر اسماعیل ثنایی - جلسه شش..

آموزش مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی - اسماعیل ثنایی - جلسه شش
آموزش مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی - اسماعیل ثنایی - جلسه شش - Nazli

دانشکده مهندسی برق - آموزش حرفه ای درس مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی - مدرس : دکتر اسماعیل ثنایی - جلسه شش

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: