کلیپ جالبی از چشم و هم چشمی زن های ترامپ

– در حالی که چند روز پیش همسر اول ترامپ از او خواسته بود تا به عنوان سفیر آمریکا در چک انتخاب شود، اکنون همسر دوم ترامپ هم خواستار منصب سفا..

کلیپ جالبی از چشم و هم چشمی زن های ترامپ
کلیپ جالبی از چشم و هم چشمی زن های ترامپ - رنگارنگ - مشغول به تولید محتوای

در حالی که چند روز پیش همسر اول ترامپ از او خواسته بود تا به عنوان سفیر آمریکا در چک انتخاب شود، اکنون همسر دوم ترامپ هم خواستار منصب سفارت در یک کشور آفریقایی شده است - کلیپ های جالبی از ترامپ

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: