چپ کردن بیل مکانیکی

– فیلمی ببینید از یک دستگاه بیل مکانیکی که در حال سوار شدن بر قسمت بار یک تریلی بود و واژگون شد..

فیلمی ببینید از یک دستگاه بیل مکانیکی که در حال سوار شدن بر قسمت بار یک تریلی بود و واژگون شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: