داستان صوتی ترکی قیرمیزی پاپاق-ناغیل

– داستان صوتی(سسلی ناغیل)به زبان تورکی آذری(آزتورکجه)میباشد. ما را دنبال کنید..

داستان صوتی ترکی قیرمیزی پاپاق-ناغیل
داستان صوتی ترکی قیرمیزی پاپاق-ناغیل - هر چی بخوای

داستان صوتی(سسلی ناغیل)به زبان تورکی آذری(آزتورکجه)میباشد.
ما را دنبال کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: