واکنش عادل فردوسی پور به فروش میز برنامه نود به هندوانه فروش

– طعنه فردوسی پور به فروختن دکور برنامه نود عادل فردوسی پور به هندوانه فروشی روی میز برنامه نود در رباط کریم واکنشی طعنه آمیز داشت. دیروز ..

واکنش عادل فردوسی پور به فروش میز برنامه نود به هندوانه فروش
واکنش عادل فردوسی پور به فروش میز برنامه نود به هندوانه فروش - برنامه نود

طعنه فردوسی پور به فروختن دکور برنامه نود
عادل فردوسی پور به هندوانه فروشی روی میز برنامه نود در رباط کریم واکنشی طعنه آمیز داشت

دیروز در جلسه ای که با حضور صالحی امیری در کمیته ملی المپیک و با حضور مدیران رسانه ای برگزار شد، عادل فردوسی پور در بخشی از صحبت هایش با جمله ای طعنه آمیز گفت: آقای صالحی امیری بهتر است میز برنامه «نود» را از هندوانه فروش بخریم و آن را در موزه ورزش نگهداری کنیمفیلم / ماجرای فروش میز برنامه نود به هندوانه فروش !!
( هندوانه به شرط چاقو )
پیرو پست قبلی که پیرمرد هندوانه فروشی ،میز برنامه نود را از اوراقچی ،ضایعات صدا و سیما خریداری کرده بود ،یکی از هموطنان این میز را از هندوانه فروش خریداری کرده ( به فیلم نگاه کنید )
نگفتم مردم از این میز خاطره انگیز

خوب نگهداری خواهند کرد؟
قدر زر زرگر شناسد

قدر گوهر گوهری

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: