صحبت های محمود فکری از اتاق فکر بزرگ درباره استقلال

– محمود فکری در برنامه فوتبال برتر درباره انتقادات از نحوه بازی استقلال گفت : اتاق فکری وجود دارد که هر کس سرمربی استقلال می شود به او گیر ..

صحبت های محمود فکری از اتاق فکر بزرگ درباره استقلال
صحبت های محمود فکری از اتاق فکر بزرگ درباره استقلال - خبرگزاری پارس فوتبال

محمود فکری در برنامه فوتبال برتر درباره انتقادات از نحوه بازی استقلال گفت : اتاق فکری وجود دارد که هر کس سرمربی استقلال می شود به او گیر می دهند . در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: