فیلم بزرگترین رستوران زیر آب جهان

– اولین رستوران زیر آب در اروپا که در عین حال بزرگترین رستوران از نوع خود محسوب می شود، در نروژ واقع شده است. این رستوران که با نام Under شناخ..

فیلم بزرگترین رستوران زیر آب جهان
فیلم بزرگترین رستوران زیر آب جهان - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

اولین رستوران زیر آب در اروپا که در عین حال بزرگترین رستوران از نوع خود محسوب می شود، در نروژ واقع شده است. این رستوران که با نام Under شناخته می شود، با طول 34 متر، در عمق پنج متری دریا قرار گرفته و مشتریان آن در حین غذاخوردن می توانند با زیبایی های زندگی دریایی همراه شوند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: