تدریس جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ پدرام رحمتی

– در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین پدرام رحمتی مبحث مربوط به جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم از فیزیک یازدهم تجربی را تدریس می کند..

تدریس جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ پدرام رحمتی
تدریس جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ پدرام رحمتی - کارتون

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین پدرام رحمتی مبحث مربوط به جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم از فیزیک یازدهم تجربی را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: