خبرخوش سرپرست باشگاه پرسپولیس برای هواداران: هیچ پرونده ای ما را تهدید نمی کند

– سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: در این چند روز ما را در رسانه ها تهدید می کنند و می گویند زمان برای ما گذشته اما هیچ پرونده ای در فیفا ما را ته..

خبرخوش سرپرست باشگاه پرسپولیس برای هواداران: هیچ پرونده ای ما را تهدید نمی کند
خبرخوش سرپرست باشگاه پرسپولیس برای هواداران: هیچ پرونده ای ما را تهدید نمی کند - خبرگزاری پارس فوتبال

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: در این چند روز ما را در رسانه ها تهدید می کنند و می گویند زمان برای ما گذشته اما هیچ پرونده ای در فیفا ما را تهدید نمی کند.

بیشتر بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: