شواهدی مبنی بر رسیدن پول از عربستان سعودی به وحشی ترین گروه های افراطی

– عربستان سعودی در یک تقاطع حیاتی با تغییرات بی سابقه ایستاده است. پادشاهی به مدت طولانی از ثروت ظاهرا ناپایدار و قدرت و نفوذ بی حد و حصر ب..

شواهدی مبنی بر رسیدن پول از عربستان سعودی به وحشی ترین گروه های افراطی
شواهدی مبنی بر رسیدن پول از عربستان سعودی به وحشی ترین گروه های افراطی - سینمامارکت

عربستان سعودی در یک تقاطع حیاتی با تغییرات بی سابقه ایستاده است. پادشاهی به مدت طولانی از ثروت ظاهرا ناپایدار و قدرت و نفوذ بی حد و حصر برخوردار است. اما مجلس سعودی متهم به گسترش ایدئولوژی افراطی و حتی حمایت از افراط گرایان خشونت آمیز است

در این مستند به شکل گیری چالش های پیش رو، که در برابر شاهزاده جدید، 32 ساله محمد بن سلمان، که قول داده است کشور را تغییر دهد، پرداخته است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: