آموزش زومبا برای کودکان و بزرگسالان

– مجموعه آموزش زومبا از مبتدی تا پیشرفته که بیش از 8 ساعت آموزش حرکات ورزشی می باشدیکی ازبرترینهای حال حاضربه منظور آموزش حرکات ورزشی به ..

آموزش زومبا برای کودکان و بزرگسالان
آموزش زومبا برای کودکان و بزرگسالان - کلیپ برگر

مجموعه آموزش زومبا از مبتدی تا پیشرفته که بیش از 8 ساعت آموزش حرکات ورزشی می باشدیکی ازبرترینهای حال حاضربه منظور آموزش حرکات ورزشی به کودکان و بزرگسالان است

آموزش زومبا ازمبتدی تا پیشرفته انواع زومبا مانند زومباتومیک یا Zumba Kids،Zumba Step، Fitness و Strong Zumba را دربرمیگیرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: