آموزش اکستنشن مژه

– پنس های مختلف اکستنشن مژه سر صاف و سرکج از آنجایی که پنس های مژه انواع مختلف دارد اما پنس مخصوص اکستنشن های سه بعدی باید حتما سرکج با زاو..

پنس های مختلف اکستنشن مژه سر صاف و سرکج
از آنجایی که پنس های مژه انواع مختلف دارد اما پنس مخصوص اکستنشن های سه بعدی باید حتما سرکج با زاویه های مختلف 35 و 45 و 90 درجه باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: