توضیحات مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز درباره قرارداد با پرسپولیس

– جلیل وند مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز در رابطه با قرارداد این شرکت با باشگاه پرسپولیس توضیحاتی ارائه داد. بیشتر بخوانید..

توضیحات مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز درباره قرارداد با پرسپولیس
توضیحات مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز درباره قرارداد با پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

جلیل وند مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز در رابطه با قرارداد این شرکت با باشگاه پرسپولیس توضیحاتی ارائه داد.

بیشتر بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: