شتاب از دنده 2 پارس XUM ELX و سمند معمولی XU7

– پارس ELX با موتور XUM فابریک مدل 95 ،..سمند XU7 مدل 86 بدون کاتالیست،کیت مکش تورنادو، منبع عقب( تعویض دنده ها در دور 6100 RPM)..

شتاب از دنده 2 پارس XUM ELX و سمند معمولی XU7
شتاب از دنده 2 پارس XUM ELX و سمند معمولی XU7 - متفرقه

پارس ELX با موتور XUM فابریک مدل 95 ،..سمند XU7 مدل 86 بدون کاتالیست،کیت مکش تورنادو، منبع عقب( تعویض دنده ها در دور 6100 RPM)

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: