با این روش موهایتان را شینیون کنید

– این ویدیو یک مدل شینیون ساده برای زمانی که وقت رفتن به آرایشگاه را ندارید و مجبورید خودتان مو هایتان را درست کنید، آموزش می دهد. کافی است..

با این روش موهایتان را شینیون کنید
با این روش موهایتان را شینیون کنید - خانمی که شما باشی

این ویدیو یک مدل شینیون ساده برای زمانی که وقت رفتن به آرایشگاه را ندارید و مجبورید خودتان مو هایتان را درست کنید، آموزش می دهد. کافی است خوب دقت کنید و اول مو هایتان را بافته و سپس آن ها را جمع کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: