هویج پلو با مرغ را به سبکه ترکیه ای ها بپزید

– در این ویدئو هویج پلو با مرغ را به سبکه ترکیه ای ها بپزید..

هویج پلو با مرغ را به سبکه ترکیه ای ها بپزید
هویج پلو با مرغ را به سبکه ترکیه ای ها بپزید - خانمی که شما باشی

در این ویدئو هویج پلو با مرغ را به سبکه ترکیه ای ها بپزید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: