قهر محمود فکری در نشست خبری پس از با ی با سپاهان

– محمود فکری پس از سوال خبرنگار مبنی بر تغییرات زیاد در ترکیب استقلال در اقدامی عجیب و به نشانه قهر نشست خبری پس از دیدار با سپاهان را ترک ..

قهر محمود فکری در نشست خبری پس از با ی با سپاهان
قهر محمود فکری در نشست خبری پس از با ی با سپاهان - خبرگزاری پارس فوتبال

محمود فکری پس از سوال خبرنگار مبنی بر تغییرات زیاد در ترکیب استقلال در اقدامی عجیب و به نشانه قهر نشست خبری پس از دیدار با سپاهان را ترک کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: