کلیپ تا حالا عاشق شدی دور همی-برای وضعیت واتساپ

– عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه عشق مثل ستاره می درخشه عشق مثل خورشید گرم میکنه عشق مثل گل ها لطیفه و عشق درست مثل تو زیباست..

کلیپ تا حالا عاشق شدی دور همی-برای وضعیت واتساپ
کلیپ تا حالا عاشق شدی دور همی-برای وضعیت واتساپ - وضعیت واتساپ

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: