آموزش ماتریس و دترمینان هندسه_دوازدهم ریاضی_صباغی

– در این فیلم آموزشی دستگاه معادلات خطی از هندسه تحلیلی چهارم ریاضی به صورت کامل تدریس شده و مثال های ان حل شده است..

آموزش ماتریس و دترمینان هندسه_دوازدهم ریاضی_صباغی
آموزش ماتریس و دترمینان هندسه_دوازدهم ریاضی_صباغی - دبیرستان

در این فیلم آموزشی دستگاه معادلات خطی از هندسه تحلیلی چهارم ریاضی به صورت کامل تدریس شده و مثال های ان حل شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: