آموزش کار کردن با نرم افزار متمتیکا

– متمتیکا نرم افزار محاسبات ریاضی است که در تمام شاخه های علوم و فنون که نیازمند محاسبات ریاضی هستند کاربرد زیادی دارد. این نرم افزار تواب..

آموزش کار کردن با نرم افزار متمتیکا
آموزش کار کردن با نرم افزار متمتیکا - آموزش کاربردی

متمتیکا نرم افزار محاسبات ریاضی است که در تمام شاخه های علوم و فنون که نیازمند محاسبات ریاضی هستند کاربرد زیادی دارد. این نرم افزار توابع بسیار قدرتمندی برای انواع محاسبات و رسم نمودارهای مختلف 2 بعدی و 3 بعدی دارد و از توانایی کار با داده ها نیز برخوردار است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: