خیاطی - آموزش نحوه خرد دادن آستین

– سیما جندقی

خیاطی - آموزش نحوه خرد دادن آستین
خیاطی - آموزش نحوه خرد دادن آستین - سیما جندقی

سیما جندقی
خیاطی - آموزش نحوه خرد دادن آستین
- آموزشی
- نحوه خرد دادن آستین, همیارمد, سپیده معدنی, آموزش دوخت, آموزش خیاطی
- شنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۸

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: