اعتیاد شدید به حقوق زیر 2 میلیون!

– بعد از اظهارنظر یک نماینده مجلس مبنی بر زندگی آبرومندانه با حقوق بالای 7 میلیون تومان، مجریان برنامه"حرفشم نزن"اینگونه به استقبال این ص..

اعتیاد شدید به حقوق زیر 2 میلیون!
اعتیاد شدید به حقوق زیر 2 میلیون! - تاک شو

بعد از اظهارنظر یک نماینده مجلس مبنی بر زندگی آبرومندانه با حقوق بالای 7 میلیون تومان، مجریان برنامه"حرفشم نزن"اینگونه به استقبال این صحبت نماینده رفتند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: