آموزشی کاربردی از نحوه استفاده کپسول اطفا حریق و پتو

– آتش گرفتن روغن خوراکی در ماهیتابه بر اثر حرارت بالا ، پدیده ای معمول می باشد. ضمن حفظ خونسردی به راحتی می توانید با استفاده از کپسول یا پ..

آموزشی کاربردی از نحوه استفاده کپسول اطفا حریق و پتو
آموزشی کاربردی از نحوه استفاده کپسول اطفا حریق و پتو - بیاموزیم

آتش گرفتن روغن خوراکی در ماهیتابه بر اثر حرارت بالا ، پدیده ای معمول می باشد. ضمن حفظ خونسردی به راحتی می توانید با استفاده از کپسول یا پتوی اطفا حریق، این گونه آتش ها را خاموش کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: