ساخت هواپیمای قطری هواپیمایی بوئینگ

– اولین هواپیمای Boeing 787 Dreamliner که در ماه نوامبر 2012 به مدت 3 دقیقه تحویل داده شده است، شاهد ایجاد اولین قطار ایروئیز است..

ساخت هواپیمای قطری هواپیمایی بوئینگ
ساخت هواپیمای قطری هواپیمایی بوئینگ - کلیپ کوتاه

اولین هواپیمای Boeing 787 Dreamliner که در ماه نوامبر 2012 به مدت 3 دقیقه تحویل داده شده است، شاهد ایجاد اولین قطار ایروئیز است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: