آموزش تهیه و نگهداری عصاره قلم مقوی

– این ویدیو آموزش عصاره قلم هست. عصاره قلم برای غنی سازی غذاها استفاده می شود. این عصاره رو می تونید در یخچال برای یک هفته و یا در فریز برای ..

آموزش تهیه و نگهداری عصاره قلم مقوی
آموزش تهیه و نگهداری عصاره قلم مقوی - خانم هنرمند

این ویدیو آموزش عصاره قلم هست. عصاره قلم برای غنی سازی غذاها استفاده می شود. این عصاره رو می تونید در یخچال برای یک هفته و یا در فریز برای چند ماه نگهداری کن

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: