آموزش دوخت پیراهن زنانه زیبا و آسان با الگو

– انتقال خطوط الگو به پارچه به روشهای مختلف صورت می گیرد: 1-کوک شل : در پارچه های سفید و پارچه هایی که جای رولت روی آنها باقی می ماند. 2- خط کش..

آموزش دوخت پیراهن زنانه زیبا و آسان با الگو
آموزش دوخت پیراهن زنانه زیبا و آسان با الگو - خیاطخونه

انتقال خطوط الگو به پارچه به روشهای مختلف صورت می گیرد:

1-کوک شل: در پارچه های سفید و پارچه هایی که جای رولت روی آنها باقی می ماند.

2- خط کشیدن با مل یا صابون کنار خطوط الگو.

3- چرت زدن در جا درزها( بیشتر برای تولیدی ها بکار می رود).

4- استفاده از کاربن – دو کاربن را پشت سر هم به پوشه یا چند ورق روزنامه بچسبانید(جلوگیری از آسیب دیدن میز برش به وسیله رولت) و زیر پارچه زیرین قرار داده و یک ورق کاربن را روی پارچه رویی و زیر لبه ی الگو قرار داده و از کنار رولت کنید، جهت رولت کردن بهتر است به سمت جلو باشد ، پنس ها و خط کمر را نیز رولت کنیدولی دقت داشته باشید که جادرز خط پای دامن را رولت نکنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: