کلیپ بابا امیر مهدی روز پدر مبارک

– به دنبال قشنگ ترین واژه ها و کلمات میگردم اما هیچ کلمه و واژه ای نمیتواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند فقط میگویم ” دوستت دارم پدر ..

کلیپ بابا امیر مهدی روز پدر مبارک
کلیپ بابا امیر مهدی روز پدر مبارک - Best Media

به دنبال قشنگ ترین واژه ها و کلمات میگردم
اما هیچ کلمه و واژه ای نمیتواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند
فقط میگویم ” دوستت دارم پدر ” روزت مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: