تیرامیسو ، دسر محبوب ایتالیایی

– برای تهیه آن، به تعدادی بیسکوییت لیدی فینگر، خامه، شکر، پنیر ماسکارپونه، ادویه ماسالا و عصاره وانیل نیاز داریم..

تیرامیسو ، دسر محبوب ایتالیایی
تیرامیسو ، دسر محبوب ایتالیایی - کاشانه

برای تهیه آن، به تعدادی بیسکوییت لیدی فینگر، خامه، شکر، پنیر ماسکارپونه، ادویه ماسالا و عصاره وانیل نیاز داریم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: