پسر بچه شیرین یزدی در برنامه رشید پور

– در این ویدیو صحبت های پسر بچه ای بامزه با لهجه ی شیرین یزدی را که در برنامه رضا رشید پور حضور یافت مشاهده خواهید کرد..

پسر بچه شیرین یزدی در برنامه رشید پور
پسر بچه شیرین یزدی در برنامه رشید پور - همه چی در همه

در این ویدیو صحبت های پسر بچه ای بامزه با لهجه ی شیرین یزدی را که در برنامه رضا رشید پور حضور یافت مشاهده خواهید کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: