مرگ یک رفتگر در اثر تصادف با یک اتوبوس

– یک پاکبان در کشور هند مشغول نظافت خیابان بود که یک دستگاه اتوبوس با او برخورد کرد. بر اثر این تصادف، پاکبان زیر چرخ های اتوبوس افتاد و جا..

مرگ یک رفتگر در اثر تصادف با یک اتوبوس
مرگ یک رفتگر در اثر تصادف با یک اتوبوس - درهم ورهم

یک پاکبان در کشور هند مشغول نظافت خیابان بود که یک دستگاه اتوبوس با او برخورد کرد. بر اثر این تصادف، پاکبان زیر چرخ های اتوبوس افتاد و جان خود را از دست داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: